Tłumaczenia ustne

Naszym Klientom proponujemy tłumaczenia ustne z języka angielskiego, hiszpańskiego oraz francuskiego. Działania tego typu okazują się niezwykle przydatne podczas spotkań biznesowych, kiedy istnieje konieczność wymiany zdań oraz poglądów z zagranicznymi partnerami. W takim przypadku warto wykorzystać wiedzę specjalistów wykonujących profesjonalne ustne tłumaczenia konferencyjne (zarówno instytucyjne, jak i prywatne).

W naszej pracy wykorzystujemy metodę symultaniczną (równoczesną) oraz konsekutywną (następczą). Posiadamy kompetencje niezbędne do tego, by przeprowadzać rozmowy na oba proponowane sposoby po angielsku, hiszpańsku oraz francusku. Oprócz tego korzystamy z infoportów, a także sięgamy po metodę towarzyszącą (liaison, czyli „zdanie po zdaniu”) oraz zdalną, z wykorzystaniem Internetu i telefonu.

Symultaniczne

Tłumaczenia symultaniczne najczęściej odbywają się w przystosowanych dźwiękoszczelnych kabinach. Specjalista słyszy wypowiedź rozmówcy, a następnie dokonuje przekładu na wybrany język, przekazując informację dalej. Wymaga podzielności uwagi, dobrej dykcji oraz wyćwiczonego refleksu.

 

Konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne polegają na przekładzie większej części wypowiedzi, a następnie przedstawieniu jej w wybranym języku. Specjalista dokonuje selekcji najważniejszych informacji oraz ich odpowiedniej interpretacji, by przekazać je słuchaczom w przystępny i nieskomplikowany sposób.

 

Z użyciem infoportów

Tłumaczenie z użyciem infoportów jest uproszczoną formą metody symultanicznej. Specjalista korzysta ze słuchawki, za pomocą której otrzymuje informacje, a także mikrofon, przez który przekazuje tekst odbiorcy. Jest to znacznie wygodniejsza opcja zarówno dla translatora, jak i odbiorców.

 

Towarzyszące (liaison)

Tłumaczenie towarzyszące (liaison) to forma, która umożliwia bezpośrednią wymianę zdań obu rozmówcom. Jest idealna dla niewielkiej grupy osób. Specjalista przekłada krótkie fragmenty, na które od razu może paść odpowiedź w innym języku. Sprawdza się podczas niezobowiązujących spotkań bankietowych.

 

Zdalne (on-line, telefoniczne)

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów, dlatego proponujemy konferencyjne tłumaczenia zdalne z wykorzystaniem możliwości tkwiących w Internecie oraz telefonie. Translacje wykonujemy z wykorzystaniem bezpiecznego łącza. To bardzo wygodne i zarazem korzystne finansowo rozwiązanie.